Návrat dětí do škol a testování

Návrat dětí do škol a testování

Vážení rodiče povinně předškolních dětí a dětí rodičů IZS.

V pondělí 12. 4. 2021 je možnost se vrátit k prezenční výuce v naší mateřské škole.

Bohužel se to neobejde bez některých nutných úkonů a administrativy. Prosím, abyste si pozorně přečetli dokument, který je přiložen a pomohli nám všechna opatření a nařízení zvládnout s lehkostí.

V testovací dny (pondělí a čtvrtek) buďme prosím vzájemně shovívaví a vstřícní. Počítejte s větší časovou prodlevou, než budete moci odejít do zaměstnaní.

Rotující systém se na nás nevztahuje, takže docházka nebude dělená.

Pokud vaše dítě Covid 19 prodělalo v posledních 90 dnech, prosím vyplňte a nechte pediatrem potvrdit přiložené potvrzení. Takové děti jsou od testování osvobozené.

Držme si vzájemně pěsti, ať vše zvládneme pokud možno s úsměvem na tváři, přesto, že doba, ve které žijeme, není jednoduchá. Vzájemnou důvěrou a podporou věřím, že zvládneme i tyto nelehké životní zkoušky.

Děkuji vám všem.

Vlasta Hillebrandová

ředitelka

2021-04-08T20:10:51+00:00 08.Dub, 2021|