Dnes 20.11. proběhlo první setkání SEJDEME SE…. tentokrát u pramene Nisy. Taková setkání pořádala MŠ Montessori před „covidovou“ dobou a dnes se po dlouhé době tradice opět obnovila u pramene Nisy. Setkání jsou určena pro rodiče, děti i průvodce z MŠ Montessori i ZŠ Montessori

Moc nás potěšilo, že se nás napoprvé setkalo ze školky i školy celkem hodně a to i přes vydatný mráz.

V příští roce proběhnou další setkání SEJDEME SE… s tématem VODA.

Děkujeme všem, kteří přišli.