Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky organizace Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou byly vytvořeny v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. a souvisejícími právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na adrese www.montessori-jbc.cz.

Stav souladu

Ze zákona zveřejňované informace jsou zpřístupněny v souladu se standardem WCAG 2.0 (anglicky)

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.  Obsah webu lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.  Webové stránky vykazují drobné nedostatky v prezentaci pro osoby se specifickými potřebami. Na úpravách se pracuje. Stránky jsou přístupné i po vypnutí Javascriptových funkcí bez ztráty obsahové a navigační informace.

 

Informace prezentované v jiných formátech

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, DOCX, XLS, XLSX – pro otevření těchto souborů je možné použít např. kancelářský balík Microsoft Office nebo jeho bezplatnou alternativu Libre Office.
  • JPEG, JPG, PNG – dokáže zobrazit většina běžně používaných fotografických editorů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22.9. 2020 s použitím validačního nástroje pro standard přístupnosti WCAG 2.0.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu:

Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou, 466 06

Tel.: +420 483 302 625

E-mail:montessori.jbc@seznam.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

 

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz