Společné zpívání MŠ a ZŠ Montessori.

Děkujeme za hojnou účast diváků.