Milí rodiče,

rádi bychom vás upozornili, že děti s povinnou předškolní docházkou  v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole je třeba písemně omlouvat. Omluvné listy najdete v  obálce v šatnách. Vyplněné odevzdávejte průvodkyním.

Povinně předškolní děti – datum narození  – 9/2017 – 8/2018 a děti s odkladem školní docházky

Zároveň si změňte úhradu za předškolní vzdělávání dle platného ceníku Platby a jídelní lístky  (polodenní nebo celodenní předškolní děti).

Děkujeme

Vlasta Hillebrandová