Společně to zvládneme ????

V životě nás všech přicházejí různé situace, kterým musíme čelit, se kterými jsme konfrontováni, a které nám mohou přinést nepohodlí a stresovou zátěž.

V okamžiku, kdy se na věci dokážeme podívat i z jiného úhlu (někdy i s odstupem času), můžeme zjistit, že vše mělo svůj význam, že se vše dělo v souladu s nejvyšším dobrem pro všechny zúčastněné.

Proč jsem nastínila toto téma? V současné době budeme vystaveni několika úkolům a ne zcela komfortním situacím. Pokud se podaří najít společnou cestu a ochotu k různým kompromisům, věřím, že dojdeme zdárně do cíle a společnými silami vše zvládneme s lehkostí. Jste pro nás důležití a bez vás a vaši podpory by se mnoho věcí a pokroků vůbec nedalo uskutečnit.

 

  • Do 1. 7. 2020 musí být kompletně vystěhovaná celá budova MŠ včetně kuchyně.
  • Školní výlet, závěrečná akademie a loučení s budoucími školáky proběhnou v květnu.
  • Školní rok bude (bohužel) ukončen, s ohledem na stěhování, dříve. O termínu vás budu informovat až po zjištění vašich individuální potřeb a možností.
  • Náhradní prostor pro MŠ bude od září 2020 v Jiráskově ulici č. 7
  • Kapacita je 48 dětí, z toho vyplývá, že všechny stávající děti, které nebudou odcházet do ZŠ, se do této kapacity vejdou.

 

Ruku v ruce s vámi to zvládneme.

Děkuji vám za spolupráci, pomoc, toleranci a důvěru.

 

Vlasta