Vážení rodiče,

dovolte, abychom vás požádali o poučení vašich dětí o nutnosti pohybu v dohledu učitelek.  Dítě musí též sdělit učitelce kam jde, pokud chce opustit třídu nebo se chce venku vzdálit mimo domluvenou oblast hraní.

Informovanost vašich dětí pomůže učitelkám k zajištění jejich bezpečnosti.

Děkujeme za vaši spolupráci

Vlasta Hillebrandová

 


Дорогі батьки,
дозвольте просити вас навчати своїх дітей необхідності руху під наглядом вчителів. Дитина також повинна повідомити вчителю, куди вона йде, якщо вона хоче вийти з класу або якщо вона хоче вийти за межі домовленої ігрової зони.
Інформування ваших дітей допоможе вчителям забезпечити їх безпеку.
Дякую за співпрацю

Vlasta Hillebrandová