Rodičům podávající žádost o přijetí dítěte pro školní rok 2023-2024 připomínáme

termín vyzvednutí Rozhodnutí (přijetí i nepřijetí) ve dnech  5.6.  a 6.6. od 8 do 14 hodin.

Rodičům přijatých dětí předáme i další důležité dokumenty.

Děkujeme všem rodičům za vyzvednutí.

Vlasta Hillebrandová