Zápis 2021/2022

Zápis 2021/2022 2021-04-27T12:29:58+00:00

Vážení rodiče,

děkujeme za krásná setkání na předzápisech.

Nyní si dobře přečtěte postup pro podání oficiálního zápisu.

Elektronická přihláška k zápisu je otevřena od 26. dubna 2021 na webových stránkách MŠ, kliknutím na modrý banner níže se dostanete přímo do formuláře přihlášky.

Po zadání všech údajů do elektronické přihlášky a jejího potvrzení Vám bude do mailu doručena  Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy. Žádost si stáhněte ve formátu pdf. Pokud by vám tento mail nepřišel, kontaktujte neprodleně mateřskou školu. Na této žádosti najdete registrační číslo, pod kterým nejpozději 25.5.2021 najdete anonymizovaný výsledek zápisu, který bude vyvěšen na webových stránkách mateřské školy https://montessori-jbc.cz/zapis/

Poznámka: Těm, kteří se již registrovali k předzápisu, se při registraci k zápisu může objevit tato hláška.
Na hlášku neberte zřetel a Pokračujte v registraci.

Důležité!  

Písemný sběr žádostí bude probíhat ve dnech řádného zápisu. 

11. a 12. května 2021

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy doručte do mateřské školy jedním z těchto způsobů:

  • Podepsané zákonným zástupcem do datové schránky MŠ:  w3aku2c
  • Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • Vytištěné, podepsané a zaslané poštou na adresu MŠ:  MŠ Montessori, Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou, 466 01
  • Případně osobně doručit po předchozí domluvě na telefonickém čísle: 483 302 625 ve výše uvedených dnech od 9 do 15 hodin, na adresu Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou

K žádosti přiložte: formulář-potvrzení-lékaře

Děkujeme za Váš zájem.

Vlasta Hillebrandová

ředitelka Mateřské školy Montessori

Zámecká 10, Jablonec nad Nisou

Tel: 483302625