V prosinci jsme se připojili ke kontrolnímu dni na stavbě.

Hodně se změnilo  a ještě změní.

Poznáváte některá místa ? Objevili jste svět ?