Informace k představení dětí a pana Jana Budaře v Městském divadle

V podvečerních hodinách dne 8. března 2024 proběhlo v Městském divadle v Jablonci nad Nisou představení, které bylo prezentováno a spojováno se Základní školou 5. května v Jablonci nad Nisou, kde vzděláváme děti dle Montessori principů a s paní Vlastou Hillebrandovou, jejíž jméno se vyskytlo v této souvislosti v Jabloneckém měsíčníku, v nabídce městského divadla i jinde.

V první části vystupovaly naše děti z Montessori tříd ZŠ s představením o životě Marie Montessori, které bylo nacvičeno již v minulém školním roce. Tato část programu byla velmi pěkná a děti i přes nervozitu a obavy vše skvěle zvládly. Odměnou jim byl mohutný potlesk diváků ve stoje.

Druhou část, od které se distancujeme, tvořil recitál pana Budaře. Tato část programu obsahovala hned několik momentů, které nepovažujeme za vhodné spojovat s dětmi a Montessori filozofií.

Mimo tuto skutečnost Základní škola 5. května a třídy Montessori ani Mateřská škola Montessori z výtěžku akce nezískávají žádné finanční prostředky. Vybrané prostředky míří do zapsaného spolku, ve kterém nikdo z výše jmenovaných osob a subjektů nefiguruje a neexistuje žádná smlouva, která by garantovala, že vybrané prostředky budou poskytnuty Základní škole 5. května nebo Mateřské škole Montessori na Montessori vzdělávání.

 

Mgr. Michaela Hanyšová (ředitelka ZŠ 5.května)

Mgr. David Mánek (zástupce ředitele ZŠ 5.května, Montessori třídy)

Vlasta Hillebrandová

Ing. Kateřina Kadlecová