Zájemci o umístění dětí do MŠ Montessori od školního roku 2022/2023 si mohou domluvit termín návštěvy  MŠ.

Na návštěvu přijďte, prosím, bez vašich dětí.

O termín požádejte na emailové adrese: montessori.jbc@seznam.cz

 

Těšíme se na Vás.

Vlasta Hillebrandová