Vážení a milí rodiče stávající i minulí. Milí kamarádi, přátelé, známí. Milí studenti, kolegyně a kolegové.

Po dlouholeté pedagogické a řídící činnosti nastal čas. Čas na rekapitulaci, ohlédnutí a zastavení. Byla to dobrodružná cesta plná nečekaných překážek, zádrhelů, selhávání i chyb. To všechno mě však posouvalo dál a dál a jsem za to moc vděčná. Když se podívám, jak si stojí naše mateřská škola Montessori dnes a kde byla před dvaceti sedmi lety, vidím obrovský kus práce. Nejen mé, ale svůj podíl na špičkové úrovni má vlastně každý, kdo se, byť třeba jen na chvíli, dotkl jejich dveří. Po čtyřiceti sedmi letech pedagogické činnosti, třiceti jedna letech ředitelské praxe a dvaceti sedmi letech zavádění a propagování Montessori pedagogiky v Česko – Slovensku jsem se rozhodla předat pomyslné žezlo.

Není to pro mě vůbec tak snadné, jak jsem si myslela. A musím říct, že vypouštět do světa mé tři děti, se zdálo jednodušší, lehčí.
Věřím, že má nástupkyně bude dál nést odkaz Marie Montessori se ctí a hrdostí. Věřím, že kolegyně průvodkyně budou ctít principy pedagogiky Montessori a že všichni, včetně provozních zaměstnanců, udrží vysokou úroveň naší mateřské školy.

Děkuji všem, že jste (byli) součástí. Děkuji, že jste mi (nám) důvěřovali. Děkuji, že jste mě (nás) podporovali. Děkuji městu Jablonec nad Nisou (zřizovateli) za přízeň .
Loučím se s vámi všemi. Cítím hlubokou vděčnost, že mohu předávat nádhernou mateřskou školu s výjimečnou atmosférou a citlivým přístupem.
Loučím se s vírou na další rozkvět započatého díla.
Loučím se a děkuji.

Vlasta Hillebrandová
29. 11. 2023