Vážení rodiče,

rádi bychom Vás s předstihem upozornili, že naše MŠ bude v době letních prázdnin, to je od 1.7. do 30.8., po dohodě se zřizovatelem, uzavřena.

Důvodem je čerpání dovolené zaměstnanci a příprava tříd na další školní rok.

Děkujeme za pochopení

Kateřina Kadlecová

ředitelka

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V době od 8. 7. do 16. 8. zorganizuje DDM Vikýř v rozsahu 3 týdnů „Prázdninové týdny s Vikýřem“ určené pouze pro děti z mateřských škol jako náhradní služba v době uzavření MŠ. Tyto týdny budou v letošním roce nově probíhat na jiném místě, a to v objektu školní družiny ZŠ Liberecká. I zde bude možné zajistit program velmi podobný programu v MŠ. Po obědě bude možnost spaní či odpočinku, k dispozici bude i venkovní hřiště. Cena těchto týdnů oproti příměstským táborům je nastavena tak, aby byla pro rodiče cenově přijatelnější. Podmínky a přihlášení naleznete na www.vikyr.cz

Týdny o prázdninách
Termín (pracovní dny)
Prázdninové týdny s Vikýřem
2. týden
8. 7. – 12. 7.
1. turnus Vikýř
3. týden
15. 7. – 19. 7.
2. turnus Vikýř
7. týden
12. 8. – 16. 8.
3. turnus Vikýř

 

Příměstské tábory 2024

Po dobu hlavních prázdnin mohou rodiče využít také řadu příměstských táborů, které se v Jablonci každoročně konají. Stejně jako v minulých letech bude město Jablonec nad Nisou poskytovat na příměstské tábory rodičům předškolních dětí a žáků prvních tříd ZŠ s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou příspěvek ve výši max. 650 Kč/1 týden/1 dítě. Seznam příměstských táborů, kde bude možné příspěvek uplatnit, bude zveřejněn v květnovém Jabloneckém měsíčníku, zveřejní ho i mateřské a základní školy.