Vážení rodiče.

od 16. května do konce školního nás čeká náročné období. Doufejme, že to budou poslední úpravy, dodělávky a instalace, které nás čekají a že v příštím školním roce budeme moci
už fungovat bez omezení.

Co čeká vaše děti a vás i nás:

Provoz

Provoz MŠ bude od daného data víceméně probíhat pouze venku. Každý den budeme odcházet v 8 hodin od budovy školky (kdo přijde později, má možnost se spojit s průvodkyněmi mobilem a předat své dítě na domluveném místě). Svačinu děti dostanou, s sebou lahvičku, tak jak jste již zvyklí ze čtvrtečních minivýletů.

Nepřízeň počasí – v případě velmi nepříznivého počasí, budeme s částí dětí uvnitř budovy do 10 hodin (10 – 12 venku) a část dětí bude od 8 do 10 hodin venku.

Oběd

Na oběd se děti budou vracet do nové přístavby  – D (pokud by bylo možné být i v jiném prostoru školky, budete o tom informováni), a to po skupinách dle aktuálního počtu dětí v daný den.

Odpočinek

Odpočinek – ve třídě D. Tam je, bohužel, počet míst omezen. Z toho důvodu vás prosím o součinnost, a pokud je to alespoň trochu možné, abyste si děti, kdo můžete, vyzvedávali
po obědě
(pokud by bylo možné být i v jiném prostoru školky, budete o tom informováni).

Odpoledne

Odpoledne – rozcházení – část dětí v budově – D, část dětí na dolní terase, část dětí na hřiště u lesa.

Děkuji vám za spolupráci i pochopení a věřím, že společnými silami se nám podaří tento nelehký školní rok zvládnout až do konce.

 

Vlasta Hillebrandová

Ředitelka MŠ Montessori