Získali jsme státní dotaci na rekonstrukci a přístavbu mateřské školy.

Stavba bude zahájena 1. 7. 2019